WHIRIA TE TANGATA, WHIRIA TE KAUPAPA,
WHIRIA NGĀ TAONGA TUKU IHO