2019 KAITIAKI ELECTION RESULTS

The results are now available. Congratulations to all our newly appointed Kaitiaki Trustees.

WHIRIA TE TANGATA, WHIRIA TE KAUPAPA,
WHIRIA NGĀ TAONGA TUKU IHO